O rețea de firme interconectate printr-un sistem de prietenii și interese comune a devenit abonată la contracte uriașe din bugetul Capitalei, fiind implicată în realizarea unor lucrări vitale pentru București, deși nu deține niciun fel de expertiză. 

Astfel s-a ajuns ca Trustul de Clădiri Metropolitane, care se ocupă de marile lucrări de infrastructură ale Capitalei, să cumpere ciment și oțel beton de la o firmă de publicitate. Sau ca Regia de termoficare de care depind 562.000 de apartamente din București să încredințeze lucrările de intervenție la avarii unei firme cu niciun fel de experiență, care figurează fără angajați și care a fost chemată în instanță pentru că nu și-a putut achita facturi de 200 de euro.

Firmele din acestă rețea figurează câștigătoare pe achiziții în valoare totală de peste 80 de milioane de lei (16 milioane de euro) din bugetul Capitalei. E vorba de cele mai diferite servicii: furnizează ciment și beton pentru lucrări de infrastructură, plimbă copiii și pensionarii prin excursii cu iz de pomeni electorale, derulează campanii de publicitate, tocmesc vloggeri ca să spele imaginea instituțiilor publice, realizează intervenții la avariile sistemului de termoficare.

 O bună parte din contractele primite au prețuri umflate cu până la 200%, începând cu prețul betonului și până la costurile excursiilor organizate de primăriile de sector.

Reportajul complet AICI.

—————————————————

PMB a remis un drept la replică, pe care il publicăm integral:

“Avand in vedere articolul publicat pe site-ul www.recorder.ro, cu titlul “București, orașul tuturor posibilităților: milioane de euro către o firmă de publicitate care vinde beton și alte contracte dubioase din bugetul Capitalei” Primaria Municipiului Bucuresti va transmite urmatorul Drept la replica pe care solicitam sa-l publicati în aceleaşi condiţii editoriale, grafice si de expunere, ca şi articolul care cuprinde acuzaţii fără un fundament real. In caz contrar, ne rezervam dreptul de a-i actiona in instanta pe autorii materialului de presa.

DREPT LA REPLICA

Primaria Municipiului Bucuresti respinge ferm orice insinuare sau asociere tendentioasa din articolul mentionat, prin care se incearca acreditarea ideii ca Primarul General, Gabriela Firea, ar avea  legatura cu mai multe proceduri de achizitii derulate de institutii subordonate sau companii municipale despre care autorii articolelor sustin ca ar fi suspecte, fapt, de altfel, neadevarat.

De asemenea, subliniem faptul ca Primaria Municipiului Bucuresti, institutiile din subordine sau companiile municipale respecta cu strictete Legea Achizitiilor Publice, toate aceste institutii derulandu-si propriile proceduri de achizitii.

In ceea ce priveste contractele incheiate de  RADET pentru reabilitarea sistemului de termoficare va informam:

Documentaţia de atribuire pentru achiziția de lucrări de înlocuire conducte denumită „Lucrări de intervenție de primă urgenţă”, a fost întocmită în conformitate cu prevederile Legii 99/2016 privind achizițiile sectoriale. Aceste lucrări presupun înlocuirea tronsoanelor afectate de pe rețeaua primară a sistemului de termoficare din București.

Pentru a nu îngrădi și pentru a evita posibilitatea ca o singură societate comercială să câștige toate aceste lucrări au fost elaborate un număr de opt loturi ce însumează în total un număr de 27 de kilometri de conductă cu o valoare estimată de 83.876.619,63 de lei.

În urma publicării anunţului acestei licitații publice, pe SICAP, anunț care a fost vizibil şi la care au avut acces toţi operatorii economici, pe fiecare lot s-au înscris cinci operatori economici (ROMTERM, ERBAŞU, ELSACO, ACVATOT şi CLAY WORK BUCHAREST.)

Loturile la care faceți referire, respectiv LOT 1 – „Lucrări de intervenţii de primă urgenţă Dn 300 – Dn 150″ şi LOT 2 – „Lucrări de intervenţii de primă urgenţă Dn 400″ au fost licitate de trei societăti, criteriul de atribuire fiind prețul cel mai scăzut.

În urma analizei documentațiilor depuse, toţi operatorii au fost declaraţi admişi din punct de vedere DUAE (Document Unic de Achiziţie European) și tehnic, niciunul nu a fost descalificat, iar societatea CLAY WORK BUCHAREST a avut oferta cu preţul cel mai scăzut.

Vă menţionăm că nu au existat contestații din partea celorlalţi participanți la achiziţie, astfel încât procedura de atribuire a fost finalizată, ordinea ofertelor fiind următoarea: LOT 1 – locul 1 – CLAY WORK BUCHAREST, locul 2 – Asocierea ELSACO – SICOR şi locul 3 – Erbaşu, iar pentru LOT 2 – locul 1 – CLAY WORK BUCHAREST, locul 2 – Asocierea ELSACO – SICOR şi locul 3 – ACVATOT.

În documentele de atribuire au existat solicitări cu privire la capacitatea economico-financiară a operatorilor economici, care au fost: bilanțul pe ultimii trei ani, media cifrei de afaceri globală pe ultimii trei ani pentru lotul 1 – în sumă de 4,828.273,07 lei şi pentru lotul 2 suma de 2.324.583,37 lei. Aceste sume au fost calculate conform legislației în domeniu.

Vă precizăm că legea permite posibilitatea ca orice ofertant sau candidat – participant la licitaţie să poată fi susţinut, în vederea îndeplinirii contractului, şi de o altă persoană denumită „terț susținător”, indiferent de natura relaţiilor juridice existente între ofertant/candidat și persoana respectivă.

Astfel, potrivit prevederilor legale, „terț susținător” este o persoană fizică sau juridică ce nu figurează ca parte a contractului de achiziție publică, ci doar ca parte a unui angajament ferm intervenit între două entităţi, care poate avea însă drepturi sau obligaţii izvorâte din angajamentul respectiv, care este o înțelegere scrisă prin care se instituie obligații în sarcina părților semnatare.

Totodată au fost solicitate documente care să ateste calificările personalului, care urmează să execute lucrările de montaj de conducte și operaţiunile de sudură, caz în care societatea CLAY WORK BUCHAREST, a venit cu un operator economic – „subcontractant declarat”, care a făcut dovada că dispune de personal calificat.

Astfel, operatorul economic – subcontractant a depus documentele din care a rezultat calificarea personalului, respectiv autorizațiile ISCIR și autorizațiile de sudori, precum și câte o declarație de disponibilitate din partea fiecărei persoane, prin care (aşa cum indică şi titlul documentului) se arată disponibilitatea de a efectua lucrările în cazul în care societatea va fi declarată câștigătoare.

În urma verificărilor, comisia de evaluare a constatat faptul că subcontractantul a îndeplinit prevederile legale prevăzute de articolele 177, 178 și 180 din Legea 99/2016 – privind motivele de excludere din cadrul procedurilor de achiziții publice.

Menționăm că în cadrul aceleiași licitații şi pe celelalte loturi au existat și alți operatori economici câștigători, care au venit cu un operator economic – „subcontractant declarat”, aceasta fiind o situație des întâlnită în licitațiile publice de asemenea anvergură.

Referitor la întrebarea privind „încrederea în societatea respectivă”, vă comunicăm că RADET a luat toate măsurile necesare, fiind aleasă procedura licitației deschise cu trei operatori. Această procedură permite posibilitatea de a încheia contracte subsecvente pentru realizarea lucrărilor cu operatorul economic calificat pe locul doi, în cazul în care societatea calificată pe primul loc se află în imposibilitatea de a realiza în mod corespunzător lucrările.

Vă precizăm că lucrările de intervenție de primă urgenţă au în vedere repararea porţiunilor de conductă deteriorată,  în zonele în care s-au produs 70-80% dintre avariile de anul trecut.

****

In ceea ce priveste achizitiile companiilor municipale, subliniem faptul ca toate acestea au fost facute transparent, prin proceduri derulate prin SICAP (Sistemul Electronic de Achizitii Publice).

De exemplu, achizitia publica derulata de Compania Municipala Dezvoltare Durabila Bucuresti SA a fost validată de ANAP și publicată chiar și în Jurnalul European de Achiziții Publice.

In ceea ce priveste AMRCCS, serviciile de protectie impotriva riscurilor pentru santiere si servicii de promovare au fost contractate tot prin sistemul de achiziții publice SICAP. Subliniem faptul desi valoarea initiala a contractului era de 130.000 de lei, pentru o plasa de protectie de 2.500 mp, suma achitata a fost de doar 38.600 de lei, cu TVA inclus, pentru plasa de protectie folosita, de 600 de mp. Mentionam ca aceasta plasa este folosită în cazul imobilului din Bulevardul Regina Elisabeta nr. 41, clădire inclusă în programul de reducere a riscului seismic din Capitală.

Modalitatea de achiziție a serviciilor a respectat art. 7 alin (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice și art. 43 din Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică.

Referitor la contractele Trustului de Cladiri Metropolitane (TCMB), subliniem faptul ca si aceasta companie municipala are obligația de a atribui contracte în urma organizării unor proceduri de licitație, cu respectarea principiului nediscriminării, a tratamentului egal, recunoașterii reciproce, transparență, proporționalitate și asumarea răspunderii.

În ceea ce privește procedurile de licitație, prin publicarea anunturilor de participare, autoritatea achizitoare (TCMB) a acordat posibilitatea oricarui operator economic interesat sa participe la procedura, prin depunerea ofertelor, repectand cerintele caietelor de sarcini si a intregii documentatii de atribuire. In vederea atribuirii contractelor, TCMB solicita oricarui operator economic participant sa faca dovada indeplinirii cerintelor solicitate prin caietul de sarcini precum si a experientei similiare raportata la valoarea contractului. Atat timp cat operatorii economici participanti la procedura de licitatie indeplinesc toate cerintele, entitatea achizitoare este obligata sa atribuie  contractul celui care ofera pretul cel mai scazut, acesta fiind si unicul criteriu de declarare a castigatorilor procedurilor de licitatie.

Acest criteriu a fost uzitat si in procedura de licitatie a carei castigator a fost declarata societatea Clayworks SRL.

Facem precizarea, deosebit de importanta, ca este vorba de un contract cadru, de furnizare a otelului beton fasonat si nefasonat, încheiat pe o perioada de 12 luni, in valoare totala de 27.092.200 lei, bani ce ar putea sa fie platiti in eventualitatea in care sunt semnate contracte subsecvente si sunt emise comenzi, iar societatea respectiva livreaza produse in cuantumul acestei sume.

Deci, aceasta suma nu a fost platita de catre TCMB si nu exista garantia ca va fi platita in integralitatea sa.

Ca principiu general, acordul cadru este o procedura speciala de achizitii publice, in urma careia autoritatea contractanta, TCMB SA in situatia data, nu isi creeaza obligatia semnarii unui contract ferm cu operatorul economic castigator al acordului cadru.

De asemenea, mentionam faptul ca, participand la respectiva procedura de licitatie, aceasta societate a facut dovada experientei similare, in conformitate cu prevederile legale, care permit prezentarea unor terti sustinatori.

La data prezentei, in temeiul acestui acord cadru, TCMB a  incheiat doar doua contracte subsecvente, in valoare totala de doar 215.540,14 lei!

Prin urmare,  informatia precizata in articol, cu privire la suma acordata de TCMB societatii Clay Works, este complet eronata. Suma corecta pentru care s-a contractat cu societatea Clay Works fiind cea de 215.540,14 lei, mentionata mai sus, si nu de 27.092.200 lei, in schimbul careia TCMB a beneficiat de otel beton, astfel incat lucrarile de constructie sa fie demarate in beneficiul cetatenilor Municipiului Bucuresti.

In ceea ce priveste societatea Adviana, situatia se prezinta similar, in sensul ca acesteia i-au fost atribuite tot doua contracte, unul de furnizare otel beton si unul de furnizare beton, ca urmare a derularii procedurilor de tranzactionare prin Bursa Romana de Marfuri, procedura permisa de prevederile Legii 98/2016 privind achizitiile publice.

Avand in vedere ca toate contractele la care se face referire s-au incheiat prin intermediul unor proceduri transparente si nediscriminatorii la care au acces si pot participa toti operatorii economici care se inscriu, fie in Sistemul Electronic de Achizitii Publice, fie la Bursa Romana de Marfuri, TCMB a respectat dispozitiile legale in materie de atribuire a contractelor neavand posibilitatea de a incheia contracte cu furnizori alesi aleatoriu, asa cum poate proceda orice societate privata.

Ca o dovada in plus a respectarii principiilor ce stau la baza achizitiilor publice si a faptului ca TCMB nu a favorizat si nu va favoriza niciodata niciun potential partener economic, precizam ca unul dintre contractele de furnizare incheiate cu Adviana a fost reziliat, intrucat nu au fost respectate termenele de livrare pe care respectiva companie si le-a asumat. In acest fel, TCMB a demonstrat ca are o politica foarte stricta si intransigenta referitoare la relatia cu partenerii comerciali.

Avand in vedere ca TCMB este autoritate contractanta, care trebuie sa respecte cu strictete modalitatea de derulare a procedurilor stabilite de legislatia in vigoare, ne aflam in imposibilitatea de a gestiona asocierile dintre si cu operatorii economici.

Totodata, TCMB este in incapacitate legala de a verifica biografia actionarilor/administratorilor societatilor cu care incheie contracte, dat fiind faptul ca, pana la data prezentului comunicat, TCMB a derulat raporturi contractuale cu un numar considerabil de 406 operatori economici!

In ceea ce priveste contractele Companiei Municipale de Strazi, Poduri si Pasaje, referitor la afirmatia eronata conform careia “Compania Municipală Străzi Poduri și Pasaje cumpără 800 de metri cubi de beton tip C 8/10 de la AdvianaDevelopment, plătind 236.000 de lei. Asta înseamnă un preț 295 de lei pe metru cub, în timp ce prețul pieței pentru acest tip de beton oscilează între 170 și 200 de lei pe metru cub” va informam ca prețurile estimate pentru fiecare tip(clasă) de beton, ce au stat la baza contractelor semnate, au fost determinate după ce s-a efectuat o consultare a pieței de profil.

Prețurile conțin atât costurile de producție și cele de livrare în șantierele din București.

De asemenea, referitor la afirmatia conform careia “firma Clay Work Bucharest SRL începe să primească contracte din bani publici. Le primește de la aceleași instituții care acordă contracte și către firmele Ioanei Croitoru: șapte contracte, în valoare de 1,4 milioane de lei, de la Compania Municipală Străzi Poduri și Pasaje, pentru furnizare de beton asfaltic, balast sau șine de tramvai” va informam ca, pentru furnizare balast, la data prezentei, Compania Municipală Străzi Poduri și Pasaje are semnat contract cu SC Port-Trans SRL si SC Titan SRL un acord cadru pe o perioadă de 36 de luniși pentru furnizare de Șină CF tip 49E1cu SC GAMIATRICOS COM SRL

De asemenea, pentru furnizare beton asfaltic, Compania Municipală Străzi Poduri și Pasaje are semnat cu SC E.M. Prime Construct SRL și Asocierea SC RESTRA CONSTRUCT – SC DRUM CONCEPT SRL un acord cadru pe 36 de luni.

Contractele menționate mai sus au fost semnate după finalizarea procedurilor de licitație publică, proceduri stabilite de prevederile Legii Achizițiilor Publice”.

Related Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *